ОМИЛЀТИКА

ОМИЛЀТИКА, мн. няма, ж. Книж. Църк. Наука за църковно красноречие. На 14 того,.., е открит в г. Горна Оряховица богословски курс,.. На курса ще се четат следните предмети: омилетика, психология. БД, 1909, бр. 15, 3.

— От гр. }μιλητική 'общуване.'

Списък на думите по буква