ОМИЛЯ̀ВАНЕ

ОМИЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от омилявам; домиляване.

Списък на думите по буква