ОМИРОТВОРЯ̀

ОМИРОТВОРЯ̀. Вж. омиротворявам.

Списък на думите по буква