ОМИРОТВОРЯ̀ВАНЕ

ОМИРОТВОРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от омиротворявам и от омиротворявам се; омиротворение. Втората нота, която те получиха от новия руски дипломатически агент.., съдържаше няколко положения: да се отложат изборите, докато настъпи омиротворяване на страната. В. Геновска, СГ, 511. Неговата намеса не води към омиротворяване, а отдалечава от него.

Списък на думите по буква