ОМЛА̀ДИНА

ОМЛА̀ДИНА ж. Истор. Общосръбска младежка организация (1866-1872), която развива просветна и политическа дейност и изразява възгледите и стремежа на либералната буржоазия за освобождение и обединение на сръбския народ в самостоятелна държава; обединена сръбска младеж. Това, което доскоро беше само едно просто предположение.. днес стана вече факт и аксиома, които не могат да не забележат даже и искрените и честните патриоти на сръбската омладина. Хр. Ботев, Съч. I, 1929, 181.

България е нападната вероломно.. Вазов проклина виновника Милан.., обвинява сръбските шовинисти.., сръбската омладина, която изповядва и насажда у народа шовинистични идеи. Г. Цанев, СИБЛ, 181. Ботев е знаел и за дейността на Каравелов всред сръбската омладина. Г. Константинов, ПР, 88.

— Срхр. омладина.

Списък на думите по буква