ОМЛА̀ДИНЕЦ

ОМЛА̀ДИНЕЦ, мн. ‑нци, м. Член на организацията "Омладина". Омладинците се борят да доведат докрай буржоазнодемократичната революция, недоволни са от монархическия режим. Лит. Х кл, 125.

Списък на думите по буква