ОМЛЀТ

ОМЛЀТ м. Готв. Вид ястие от разбити и изпържени в тиган яйца без разбъркване. — Направил съм ти омлет — каза му разсеяно той [баща му], след което Валери отиде в кухнята, омете омлета. Ал. Томов, П, 115. Кристало донесе обеда — омлет и пържен кефал с хубав пшеничен хляб. Д. Димов, Т, 491.

— Фр. omelette.

Списък на думите по буква