ОМНИПОТЀНЦИЯ

ОМНИПОТЀНЦИЯ ж. 1. Книж. Всесилие, всемогъщество.

2. Биол. Възможност за бързо делене на клетката до получаване на определена цялост.

— От лат. omnipotentia.

Списък на думите по буква