ОМОКРЯ̀ЕМОСТ

ОМОКРЯ̀ЕМОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Метал. Способност на разтопения метал да се омокря (във 2 знач.). Освен от свойствата на метала тънколивността практически зависи и от особеностите и свойствата на формата, като напр. топлоотвеждане, гладкост на стените, омокряемост на формата и наливните канали и пр. Л. Калев, ВТЛ, 15.

Списък на думите по буква