ОМО̀КРЯМ

ОМО̀КРЯМ, ‑яш, несв.; омо̀кря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Разг. Правя нещо да стане мокро по цялата си повърхност, изцяло; измокрям, намокрям. Пустинникът рече: — Тази пещера е моят дом. Тук живея и се моля за вас. Със сълзи омокрям постелята си и сълзите ми станаха храна деня и нощта. Й. Попов, БНО, 19. Навред снежецът е покрил земята, навред е омокрил гората, само под боровете.. е сухо. Ем. Станев, ЯГ, 53. // Разш. Намокрям, навлажнявам, наквасвам (устни, ресници и под.). — Стига, Михаиле, стига — прекъсна го царят с усмешка. — Езикът ти се развърза, преди да го омокриш с вино, па като видиш дъното на чашата, не на български, ами на аламански ще захортуваш. Ст. Загорчинов, ДП, 372. Тя изтри две сълзи, които омокриха ресниците ѝ. Ст. Загорчинов, ДП, 171. Със вода въже омокри, / възлите да се затегнат. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 244.

2. Метал. За разтопен метал (стопилка) — взаимодействам с повърхността на твърдо тяло при разливане по цялата му повърхност. Покриващият метал трябва равномерно да омокри основния и да образува с него сплав. Св. Райчева, К, 60. Що се отнася до металните стопилки, трябва да се отбележи, че те обикновено не омокрят стените на пясъчните форми — пясъчните форми са металофобни. Л. Калев, ВТЛ, 10. омокрям се, омокря се страд. При използуването на органични пигменти за препоръчване е те да се омокрят предварително с малко спирт, докато се получи хомогенна кашица. Н. Гудев, ПН, 27. Дървесните трици се омокрят със силно разредена дисперсия от мотовилит Д и вода в отношение 1:6. Н. Гудев, ПН, 54. За подкиселяване на корицата [на желиращата маса] се практикува и следният начин: кориците се омокрят повърхностно с вода и след това овалват в смес от захар и винена киселина. А. Генадиев и др., ТЗ, 105.

ОМО̀КРЯМ СЕ несв.; омо̀кря се св., непрех. Разг. Ставам мокър много, навсякъде; на‑

мокрям се, измокрям се. Навън вали доста силно. Дори и с чадър цялата ще се омокря.Пера цял час. Виж как се омокрих.

Списък на думите по буква