ОМОНА̀ША

ОМОНА̀ША. Вж. омонашвам.

Списък на думите по буква