ОМОНА̀ШВАНЕ

ОМОНА̀ШВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от омонашвам и от омонашвам се; замонашване, покалугеряване.

Списък на думите по буква