ОМОТА̀ВАНЕ

ОМОТА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от омотавам и от омотавам се.

Списък на думите по буква