ОМРАЗЍЛКА

ОМРАЗЍЛКА ж. Диал. Обикн. в съчет.: Билка омразилка.Омразна билка; омраза2. Набери билки сякакви, / билки.. омразилки, /../ дано ма змейо намрази. Нар. пес., СбНУ ХХХV, 101.

Списък на думите по буква