ОМРАЗЯ̀ВАМ

ОМРАЗЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; омразя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Остар. и диал. 1. Намразвам; намразявам. На мене да ми се каже, че селяните ме мразят или ще ме омразят, то е за мене смърт. СбНУ ХVIII, 573. Патриците го омразили и го обвинили в стремление към царската власт. Н. Михайловски, РВИ (превод), 211. Много са омразили богатството, но славата никой. С. Доброплодни, П, 49. — Що не ми каза, Иринке, / мама биляри да пита, / да пита и да разпита, / кои са билки разделни, / разделни билки омразни / дано та змейко омрази / омрази да са раздели. Нар. пес., СбГЯ, 44.

2. Правя някои да се намразят; смразявам. — Миленке, мила връстнице, /../ зла дума не си казахме; / нито пък хора можаха / раздяла да ни разделят, / омраза да ни омразят.

Ц. Церковски, Съч. II, 226-227. Та си станала майкя му, /../ та тражи билье омразно / да си омрази Петкана / са свойго сина Стояна. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 279. Набрала ми трева омразита, / омразила до два луди млади: / мома бяга при майка, при татко, / момчя бяга у града Стамбула. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 362. омразявам се, омразя се I.Страд. от омразявам. Избрание Йоанна Златоустаго за патриарх цариградский, който любим от народа за своето учение и добродетели.. омрази ся от големците. Г. Кръстевич, ИБ, 111-103. Защо с богатството белким и не щех да си почина никоги и белким щех да направя хиляди лошавени и да ся омразя от сичките. ВУХБ (превод), 90. II.Взаим. от омразявам (в 1 знач.). Много млади хора са се омразявали след сватбата. К. Петканов, Х, 47. — Трябваше, думам, да беше тук, за да гледаш, как братя ся омразиха. АНГ, кн. 1, 115.

ОМРАЗЯ̀ВАМ СЕ несв.; омразя̀ се св., непрех. Остар. и диал. Ставам омразен, противен. Гледайте добре да не похабите децата си, като ги насилвате много да учат.. От пресилвание тям ся омразява науката. А. Начев, (превод) Лет., 153.

ОМРАЗЯ̀ВАМ

ОМРАЗЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; омразя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Диал. Правя нещо да изстине, измръзне; изстудявам, измразявам. омразявам се, омразя се страд.

ОМРАЗЯ̀ВАМ СЕ несв.; омразя̀ се св., непрех. Диал. Измръзвам, изстудявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква