ОМРАЧНЯ̀ВАНЕ

ОМРАЧНЯ̀ВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от омрачнявам1 и от омрачнявам се; омрачаване.

ОМРАЧНЯ̀ВАНЕ

ОМРАЧНЯ̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от омрачнявам2; омрачаване.

Списък на думите по буква