О̀МУЛ

О̀МУЛ м. Риба от сем. пъстърви с дължина до 64 см, която живее в Северния ледовит океан и езерото Байкал и мигрира в реките, за да изхвърли хайвера си. Coregonus autumnalis. Рибарите нетърпеливо хвърлят от палубите дългите мрежи.. Тук е знаменитият омул, живеещ единствено в дълбокия свят на Байкал. Сл. Македонски, ЕЗС, 205. Разказвам на хужирци, че веднъж изгоря една къща, голяма колкото техния рибен комбинат, дето осоляват и пушат прочутата риба омул. Й. Радичков, НД, 215.

— От рус. омуль.

Списък на думите по буква