ОМЪДРЯ̀

ОМЪДРЯ̀. Вж. омъдрявам2 и омъдрям.

ОМЪ̀ДРЯ

ОМЪ̀ДРЯ СЕ. Вж. омъдрям се.

Списък на думите по буква