ОМЪ̀КВАМ

ОМЪ̀КВАМ1, ‑аш, несв.; омъ̀кна, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. омъ̀кнат, св., прех. Остар. и диал. 1. Изскубвам, изтръгвам посадено растение. Когато узреее ленът, омъкнат го, очукват му семето и го топят няколко време във вода. К. Смирнов, З, 99. Като ги [момите] Емин забера, / и ги на нива заведе / сусаме да му омъкнат. Нар. пес., СбНУ VII, 89.

2. Оскубвам косми от нечия брада, коса. Омъкна му брадата. Н. Геров, РБЯ III, 363. // Оскубвам перушина на птица. Тъкмо в този момент от един ъгъл на бирарията чухме охкане. Патица!... Омъкната, изчистена и изпържена в чисто краве масло! Г. Караславов, Избр. съч. II, 243. омъквам се, омъкна се страд.

ОМЪ̀КВАМ

ОМЪ̀КВАМ2, ‑аш, несв.; омъ̀кна, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. омъ̀кнат, св., прех. Остар. и диал. 1. Вмъквам, вкарвам някого или нещо някъде. — Ела да се видим, бе!.. — омъкна го той със здравата си ръка навътре и Герасим не упорства, седна до него. Ст. Даскалов, СД, 307. Едвам го омъкна в двора. Н. Геров, РБЯ III, 363.

2. Намъквам, навличам дреха (Н. Геров, РБЯ). Омъкна си потурите. Н. Геров, РБЯ III, 363. омъквам се, омъкна се страд. — Дай ми часовника! — каза конникът, като видя, че часовникът му се омъкна в джоба на Мерджана. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 124.

ОМЪ̀КВАМ СЕ несв.; омъ̀кна се св., непрех. Остар. и диал. Обикн. с предл. в. 1. Влизам, вмъквам се обикн. в нещо тясно или между други неща. Противоп. измъквам се. Ту се намериш в някоя глуха гора.., ту газиш бистро поточе и пак се омъкваш в гъста гора, дето се принуждаваш.. с две ръце да разтваряш надвисналите клоне. Ив. Вазов, Съч. VII, 54. // Влизам, вмъквам се някъде ненадейно или скришом, незабелязано; намъквам се. Противоп. измъквам се. Тя отворила вратата и Кондю се омъкнал вътре с други десятина души печелници. З. Стоянов, ЗБВ I, 45. Райна намираше, че много скърцат [вратите] и искаше да ги намаже с масло, но бабата не се съгласяваше. — Не, баби, не. Остави ги, че като излезеш някъде, виж някой се омъкнал и направил пакост. Сп. Йончев, СбСт, 150-151. — Асланът днес се омъкнал в Париз, изпил три капуцинера, изял четири кувлика.. и нямал счупен бан в джеба. Ив. Вазов, Съч. VI, 39.

Омъквам се / омъкна се в капана. Остар. и диал. В резултат на своите действия се излагам, без да осъзнавам или подозирам, на опасността да бъда заловен, измамен и под. от някого, който е подготвил условията за това. Ако тръгнех да пътувам, дали нямаше да са изгубя и изляза на предателската кошара, дали не щях да връхлетам мостенцето или някои от тетевенските колиби, а в такъв случай сам да се омъкна в капана? З. Стоянов, ЗБВ II, 315-316.

Списък на думите по буква