ОМЪ̀КВАНЕ

ОМЪ̀КВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от омъквам1 и от омъквам се.

ОМЪ̀КВАНЕ

ОМЪ̀КВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от омъквам2 и от омъквам се.

Списък на думите по буква