ОМЪ̀КНА

ОМЪ̀КНА1. Вж. омъквам1.

ОМЪ̀КНА

ОМЪ̀КНА2. Вж. омъквам2.

Списък на думите по буква