ОМЪ̀НВАНЕ

ОМЪ̀НВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от омънвам и от омънвам се.

Списък на думите по буква