ОМЪРСЯ̀

ОМЪРСЯ̀1. Вж. омърсявам1 и омърсям.

ОМЪРСЯ̀

ОМЪРСЯ̀2. Вж. омърсявам2.

Списък на думите по буква