ПАБЕРКУ̀ВАНЕ

ПАБЕРКУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от паберкувам; баберкуване.

Списък на думите по буква