ПАВЀНЦЕ

ПАВЀНЦЕ1, мн. ‑а, ср. Умал. от паве; малко паве.

ПАВЀНЦЕ

ПАВЀНЦЕ2, мн. ‑а, ср. Диал. Паунче; павунче. Похвали се Павел болярин/..,/ че си има сребърно двори,/ ../ с девет пауна, с девет павици,/ с девет павици и девет павенца. Нар. пес., СбВСт, 296.

Списък на думите по буква