ПАВИА̀Н

ПАВИА̀Н м. 1. Зоол. Род тесноноси маймуни от сем. церкопитеци, тежки до 40 кг, с източена като на куче муцуна, дълга опашка и седалищни мазоли, разпространени в Африка и Арабския полуостров. Papio.

2. Отделен екземпляр от този род. В същия.. цирк играеше и една едра ловка маймуна — павиан. Ив. Планински, БС, 36. Разбягваха се разтревожени павиани, които доскоро са дремали увиснали по лианите. Гр. Угаров, ПСЗ, 225. Внезапно стадото павиани на отвъдния бряг започва да се държи като обезумяло и един миг по-късно от джунглата излиза разкошна лъвица. К, 1963, кн. 2, 9.

— Нем. Pavian. — Д. Мутев, Естествена история, 1869.

Списък на думите по буква