ПА̀ВИТ

ПА̀ВИТ, мн. няма, м. 1. Вид растение от семейство лютикови с много дълго жилаво, пълзящо или увивно стъбло и срещуположни листа, младите клонки на което се използват за изплитане на кошници; повет. Clematis vitalba. В нея [землянката] имаше два нара .., една шарена стомна за вода и две големи кошници от павит, собственоръчно производство на Марин. М. Гръбчева, ВИН, 416. — "Я си почакай, бял еничерино,/ та да извия от павит люлкя,/ от павит люлкя и полюлейка. Нар. пес., СбВСтТ, 772.

2. Диал. Хмел; горец, горчица3, повой (Н. Геров, РБЯ).

— Други (диал.) форми: па̀вет, па̀фит.

Списък на думите по буква