ПАВУ̀НЧЕ

ПАВУ̀НЧЕ1, мн. ‑та, ср. Диал. Паунче; павлинче, павунче. Аз си имам девет павуняци,/ ..,/ девет павункини с девет павунчета. Нар. пес., СбВСтТ, 967.

ПАВУНЧЕ

ПАВУНЧЕ2, мн. ‑та, ср. Диал. Глухарче1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква