ПА̀ВЪРШКА

ПА̀ВЪРШКА ж. Диал. Късен плод, който е недорасъл или недозрял; паберка, паберек, побирък, бабер, баберка. Павършка е това грозде. СбНУ VII, 469.

Списък на думите по буква