ПАДИНА̀

ПАДИНА̀ ж. 1. Вдлъбнато, снизено място върху земната повърхност, което е обградено с височини; долина, долчина, котловина. Откъм пътищата селото бе почти невидимо, защото се криеше в низка падина и само синкавият дим на къщите подсказваше едва-едва мястото му. П. Вежинов, ВР, 64. Следващите два дни не ни донесоха нищо ново. Нито оазис срещнахме, нито извор, нито някоя дълбока падина, дето е възможно да се задържи вода. Ст. Дичев, Р, 157. Малко след излизането си от града шосето запълзяваше по полегатите скатове на ниски хълмове, спущаше се в плитки долчинки и широки падини. Ем. Манов, ДСР, 198. На стотина метра от площадката, малко встрани, започваше един дол, права коритообразна падина, дълга може би повече от километър. Д. Фучеджиев, Р, 203. Какво Калина улезна,/ така Калина фанаха,/ .. / та па си турци думаа,/ .. / дека Калина да скрият/ през Рила, та през Витоша,/ у длъбоките падини,/ у длъбоките долини. Нар. пес., СбНУ XLIV, 235. // Вдлъбнатина или дупка в земната повърхност. Тая пещера бе към средата на скалите, там, където се образуваше една падина, прилична на трап. Ем. Станев, ЯГ, 76. И младите стъкнаха в падина на скалата огън, та всички насядаха край него, само аз останах настрана. А. Дончев, ВР, 104. На ръце се довлякох до скалата, свих се в една падина и реших тук да прекарам нощта. О. Бояджиев, П, 135. На урвата се белееше в падина преспата, още неразтопена цяла тая година. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 41.

2. Геол. Голяма вдлъбнатина в земната кора, представляваща част от океанско, морско или езерно дъно; депресия. Тя [биосферата] прониква неравномерно на повече от десет хиляди метра височина в атмосферата, на около две хиляди метра навътре в земната кора и чак до дъното на най-дълбоките океански падини. Б. Ангелов, ЗМ, 32. През Неогена се извършило разпукване, разместване и пропадане на сушата.. Образували се грамадни.. падини. Падините се

запълнили с вода и по този начин се създали множество нови басейни — езера и морета. Геол. IХ кл., 1951, 169. Южно от Абисинските планини се намират дълбоки падини, заети от езера. Геогр. V кл., 1965, 55.

3. Диал. Полянка между две рътлини. (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква