ПАДИША̀Х

ПАДИША̀Х м. 1. Титла на турски султан и на някои други монарси в мюсюлманските страни.

2. Монарх, който носи такава титла. На рождения султанов ден.. учениците .. отиват в конака да засвидетелствуват пред валията своите верноподаннишки чувства към падишаха. П. Яворов, Съч. II, 175. — Юзбаши ефенди, ние сме тук мирен християнски народ, верни поданици на нашия милостив баща падишаха, да живее хиляда години. Д. Талев, ГЧ, 195. "— Хвала на тия, които потискат гнева си и прощават на хората." Венецианецо, това не съм го измислил аз. Тия думи ги има над една врата в двореца на падишаха — над вратата от харема към мястото за приеми. А. Дончев, ВР, 115.

— От перс. през тур. padişah.

Списък на думите по буква