ПАЗАРГА̀Т

ПАЗАРГА̀Т м. Диал. Човек, който продава на пазар или е ходил на пазар: пазарджия, пазарянин. Пълно било със селяни пазаргати. Полицейски и военни постове били поставени по всички изходи на града и не пропускали никого да си замине. Н. Попфилипов, РЛ, 93. Имах намерение, повече от любопитство, отколкото за работа, да вляза заедно с пазаргати в тоя градец, [Виница в Македония] станал исторически след аферата през 97 година, която беше напълнила България с бежанци. П. К. Яворов, ХК, 56. Некои, като немат пазаргат на дюгеня, отиват на близното кахве. А. Цанов, Напр., 1873, кн. 2, 35.

— Друга (диал.) форма: пазрка̀т.

Списък на думите по буква