ПА̀ЗАРДЖИШКИ

ПА̀ЗАРДЖИШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е свързан с град Пазарджик. — Пратеник дойде, войводо! — Какъв пратеник? От кого? — трепна войводата. — От пазарджишкия бей. М. Марчевски, П, 31. — Помня, защото ей тука е Бешир ефенди, пазарджишкия каймаканин срещна Ионус Пехливана от Шах Вели. Й. Йовков, ПГ, 61. Пазарджищка къща. Пазарджишки завод.

— Друга (остар.) форма: пазарджѝшки.

Списък на думите по буква