ПАЗА̀РЕН

ПАЗА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до пазар, който е свързан с пазар. Оживлението из чаршията се засилваше, улиците пак се изпълниха с люде, които бързаха нагоре-надолу, но .. не се чуваше шумна пазарна врява и викот. Д. Талев, ПК, 547. Двойката се измъкна от "корсото", озова се на малък пазарен площад, с празни навеси за зеленчук и с купища смет. К. Константинов, СЧЗ, 112-113. По калната пазарна улица, на която се намираха къщата и сарашката работилница на Яко, минаваше кола, натоварена с въглища. Д. Димов, Т, 224. Пазарен ден. Пазарни цени. Пазарна икономика. Пазарни отношения.

Списък на думите по буква