ПАЗАРЀНЕ

ПАЗАРЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от пазаря и от пазаря се. Експертът долови мисълта му [на Борис] и направи презрителна гримаса. Новото пазарене му се стори безсмислена дреболия в сегашния момент. Д. Димов, Т, 526. Ако ги поисках, не ги зех я (казуват при пазарене на нещо, кога е поискал продавачът много и е готов да отстъпи). П.Р. Славейков, БП I, 7. Без много пазарене .. той дръннува 5 лири. Ил. Блъсков, ЗлК, 53. Дълго пазарене.

Списък на думите по буква