ПАЗАРЛЪ̀К

ПАЗАРЛЪ̀К, мн. ‑ци, Разг. 1. Уговаряне цената на стока между купувач и продавач; пазарене, спазаряване. Още същия ден той я заведе в дюкяна, посочи ѝ какво има там, как се посрещат купувачи, как се води пазарлък. В. Геновска, СГ, 89. Между мене и арабите се започна престранен пазарлък. Аз им давах някакви нищожни пиастри, а те ме гледаха с недоумение.. и все пак искаха повече. Ст. Кринчев, ЗР, 368. Момъкът цяла сутрин обикаляше из сбора. Спираше се пред сергиите, вслушваше се в пазарлъците. Д. Марчевски, ДВ, 92.

2. Прен. Продължително и неотстъпчиво преговаряне за сключване на някакво споразумение, договор. Знам само, че се водиха дълги пазарлъци за зестрата. Даскалчето искаше нивата на Беглишкия харман, а мама не я даваше. К. Калчев, ПИЖ, 105. Все още имах задължения към чичо Сава. Според пазарлъка сутрин трябваше да ходя на училище, а следобед да изкарвам говедата му на паша. К. Калчев, ПИЖ, 83. Стихотворението "Буйните нивя".. е наситено с искрено вълнуващо чувство.. То е писано.., когато.. след дългите пазарлъци между съюзниците .. на войнишката маса беше вече наистина твърде дотегнало. Г. Цанев, СИБЛ, 184-185. В продължение на три дни участвуващите в конференцията водиха усилен пазарлък за площта, която трябва да бъде дадена за английските военни бази в Кипър. ВН, 1960, бр. 2615, 3.

3. Диал. Годеж. Родителите спокойно продават своите дъщери на зетьовете си.. Българската дума годеж (погодба, пазарлък) свидетелствува, че и у нас са съществувале подобни продажби и покупки. Знан., 1875, бр. 20-21, 312.

◊ Отсичам / отсека, пазарлъка. Разг.; Откъсвам/ откъсна (скъсвам / скъсам) пазарлъка. Диал. Стигам до споразумение с някого при купуване или продаване на нещо, при сключване на договор и под. Купувачът и продавачът си подадоха ръце и откъснаха пазарлъка. Направи се продавателен запис. Елин Пелин, Съч. III, 131. Привечер петдесет лева го деляха да скъса пазарлъка с един от Кормянско. Купувачът гледаше добичето, а дядо Габю ценеше него. М. Яворски, ХП, 151.

— Тур. pazarlık.

Списък на думите по буква