ПАЗАРУ̀ВАНЕ

ПАЗАРУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пазарувам и от пазарувам се. Една сутрин жена му се върна от пазаруване, по-весела от всеки друг път. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 128. По-голямата част от магазините в Ню Йорк се отварят след девет часа. Това време е най-удобно за пазаруване, особено в понеделник, когато няма много купувачи. Г. Белев, КВА, 237.

Списък на думите по буква