ПАЗА̀РЧЕ

ПАЗА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от пазар. След като излезеше оттука [другарката Асенова], щеше да мине по всяка вероятност през пазарчето, да си купи чушки. Ал. Томов, П, 137. Кооперативно пазарче.

Списък на думите по буква