ПАЗАРЯ̀ВАМ

ПАЗАРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; прех. Рядко. Пазаря; спазарявам. Още в деня на получаване телеграмата Будевски взема отпуск, пазарява файтон и със сестра си поема за София. Ст. Грудев, АБ, 20. пазарявам се страд.

ПАЗАРЯ̀ВАМ СЕ несв., непрех. Пазаря се. Финът е лош купувач.. Не че той се пазарява като нас, когато купува плат, дрехи или обуща. Кр. Белев, З, 10. Под стария чинар на сянка/ се трупат сънни продавачи./ Помаци в пъстри долактанки/ се пазаряват за копачи. Ал. Муратов, ХД, 17.

Списък на думите по буква