ПАЗАРЯ̀ВАНЕ

ПАЗАРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от пазарявам и от пазарявам се; спазаряване.

Господине, момиче [слугиня] ли търсите? Хайде да Ви дам тази мома. Дермански вдигна глава и се огледа, като пробуден от сън..: възможно ли беше да дойде някой сам да му предлага момиче за пазаряване! Г. Райчев, ЗлК, 15.

Списък на думите по буква