ПАЗА̀ЧНИЦА

ПАЗА̀ЧНИЦА ж. Стая или къщичка, където стои пазач. Момчето се втурна отново.. Дори не се изправи на пръсти да надникне през прозорчето на пазачницата и да каже добър ден на добрия чичо Илия. А. Каралийчев, ТР, 41. Вратата на пазачницата се отваря. Дядо Форьо излиза, пристъпва тежко и разтърсва рамене. Вл. Полянов, ПП, 83.

Списък на думите по буква