ПА̀ЗЕНЕ

ПА̀ЗЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от пазя и от пазя се. И на едните, и на другите сега вече трябваше само един гол, победоносният гол и после — пазене, само умно пазене на вратата. Д. Калфов, Избр. разк., 318. Лекарят каза, че сега е нужна само силна храна и пазене. М. Грубешлиева, ПИУ, 78. За мен пазенето на ý е признак на скудоумие у нас. П.П.Славейков, Съч. VI (2), 132.

Списък на думите по буква