ПАЗИГРА̀ФИЯ

ПАЗИГРА̀ФИЯ ж. Книж. Спец. Универсално писмо, чиито знаци са разбираеми за много народи както напр. нотите, арабските цифри и др.

— От гр. πAς 'всичко' + графия.

Списък на думите по буква