ПАЗЍЛКА

ПАЗЍЛКА ж. Остар. Вид муска, амулет, носен от евреите. Юдеите.. имаха обичай да пишат четири места от Писанията.. върху пергамент и .. да ги вържат на ръцете си и на челата си; и понеже мисляха, че те щяха да ги пазят от зло, именуваха ги пазилки. КТЕМ, 488.

Списък на думите по буква