ПАЙ

ПАЙ1, па̀ят, па̀я, мн. па̀йове, след числ. па̀я, м. 1. Част от нещо, която получава някой при разпределянето, делбата на някаква храна, богатство, плячка и др.; дял. Беше Бъдни вечер — 24 декември .. Вечерята започваше с разчупване на бялата погача, със скрита в нея пара. Всеки търсеше в своя пай дали той ще бъде късметлията да намери пара̀та. СбЦГМГ, 153. Отец Изидор продължава да нарежда .., че скоро енорията ще раздава помощи и че най-големият пай ще се падне на най-усърдните в молитви и покаяние. Ц. Лачева, СА, 49. Глашатай бие барабана от сокак на сокак и вика така, че който има правоверни уши да чуе в кой ден кое българско село ще бъде нападнато, за да може всеки, дето желае, да отиде там с нападателите и вземе своя пай от гяурското. К. Странджев, ЖБ, 57. Котката .. стоеше между нас, клекнала край софрата, и чакаше своя пай. Ст. Чилингиров, ХНН, 6. Подир малко от шатрата се зададе познатата стара робиня с пайовете сушено месо. Ст. Загорчинов, Избр. пр. III, 59. Чи са хазната обрали/ и дялба ми са делили/ кому пай, кому полвина,/ на войводата два пая. Нар. пес., СбНУ XXVI, 160.

// С предл. на. Парично възнаграждение в размер на определена част от общо изработеното или от целия приход; на процент. — Не си ли на заплата? — обади се внезапно печатарят. — На пай съм ... Не е луд Адамаки да плаща заплата, когато по плажа духа само голия вятър. П. Вежинов, ДБ, 129. Виждайки разяреността на работниците, те [чорбаджиите] били принудени да си разчистят сметките и удовлетворят исканията на работниците според кой какво си е изработил на пай. К. Митев, ПБ, 159. На работниците-рибари, заплащани на пай,.. трудовият стаж се зачита от 1 май 1948 г. до 17 ноември 1951 г. ВН, 1959, бр. 2508, 2.

2. Участие, принос на някого в някакво общо дело. — Ще бъдеш око и ухо на поборниците. Такъв ще бъде твоят най-голям пай в борбата на тези, които са решени .. да катурнат утре полумесеца в краката на народния лев. Г. Манов, КД, 134. Има ли пай в управлението на страната нашата партия, тъй както ѝ се полага това като най-голяма политическа сила? В. Нешков, Н, 59. Както всякога, най-големият пай в работата имаше пак той. Й. Йовков, Ж 1920, 126-127.

Лъвски пай. Книж. Най-голям дял от нещо. Стана алчен за злато и лъвския пай от всяка плячка вземаше за себе си. Й. Йовков, СЛ, 126. Според натрапения на Египет договор суецката компания е трябвало да експлоатира канала 99 години, като граби лъвския пай [85 на сто от приходите] и дава само 15 на сто на египетското правителство. Б. Трайков, ВО, 25.

— Тур. pay.

ПАЙ

ПАЙ2, па̀ят, па̀я, мн. па̀йове и па̀еве, след числ. па̀я, м. Сладкиш, приготвен от маслено тесто и плодове, към който след изпичането се добавя крем или се залива със захарен сироп. — Знаеш ли, Бени — каза една вечер Петручио, след като изгълта лакомо донесеното му парче пай. — Аз имам голям късмет, че те срещнах. Ал. Бабек, МЕ, 138. Под влияние на английската кухня и сега у нас се приготвят при домашни условия и в ресторантите бифтеци, стек, пай, кейк. Л. Петров и др., БНК, 26.

— Англ. pie.

ПАЙ

ПАЙ нареч. Диал. Пак. Минало ден-два, изело [момчето] лебът, изпило водата, пай огладнело, пай ожаднело. СбНУ XLIX, 346. — Леле Боже, леле мили Боже,/ дай ми, Боже, що се тебе молим,/ пай да видим мои девет сина,/ да се върна у мои дворове,/ та па тогай душа да ми земеш! Нар. пес., СбНУ XLIII, 232. Он извади саблю ..,/ та съсече алу [хала] троеглаву,/ пай си дете по друмове тръже. Нар. пес., СбНУ XLIX, 12.

Списък на думите по буква