ПАЙТА̀К

ПАЙТА̀К прил., неизм. Диал. 1. За кон — който е с криви задни крака, които се удрят един в друг при ходене (Н. Геров, РБЯ).

2. За човек — кривокрак (Л. Андрейчин и др., БТР).

— Тур. paytak.

Списък на думите по буква