ПАКЕТА̀Ж

ПАКЕТА̀Ж, мн. няма, м. 1. Пакетиране. Възможно е да се увеличат малко разходите в производствените предприятия във връзка с пакетажа. ВН, 1962, бр. 3281, 2. Бригада за пакетаж на макарони.

2. Обвивка на стока от хартия, картон и др., изработена специално, за да придава привлекателен външен вид при продажба; опаковка, амбалаж. Предвидени са голям брой мероприятия по пакетиране на стоките .., по художествено оформление на пакетажа. ВН, 1964, бр. 4118, 2. Без доброкачествен, красив и удобен пакетаж на стоките е немислимо да се внедри необходимата култура в търговията. ВН, 1962, бр. 3281, 2.

— Фр. paquetage.

Списък на думите по буква