ПАКЕТА̀ЖЕН

ПАКЕТА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до пакетаж (в 1 знач.); опаковъчен. Пакетажен цех. Пакетажна работилница. Пакетажно отделение.

Списък на думите по буква