ПАКЀТЕН

ПАКЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Техн. Който се отнася до пакет (в 3 знач.). Пакетно транспортиране. Пакетен прекъсвач.

Списък на думите по буква