ПАКЀТЧЕ

ПАКЀТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от пакет; малък пакет. Матейко .. беше зашил в яката на подрасника си пакетче стрихнин, което доктор Нанков великодушно му беше "заел". А. Гуляшки, ДМС, 38. Люсиен се понадига, вади смачкано пакетче цигари и запалва. Б. Райнов, ДВ, 222. Пакетче ванилия. Пакетче черен пипер.

Списък на думите по буква